[rt_reading_time label=”±” postfix=”minuten” postfix_singular=”minuut”]

Terug naar overzicht

[rt_reading_time label=”±” postfix=”minuten” postfix_singular=”minuut”]

Je businessplan aanpassen na corona? Een must!

donderdag 28 mei 2020
Het waren rare weken: volledige stilstand voor sommigen, werken op halve kracht voor anderen. Enkelen vroegen dan weer het uiterste van hun mensen om de vraag te kunnen bijhouden. Ieder zat dus met zijn eigen specifieke uitdagingen. Maar nu de wereld stilaan terug op gang komt, moet ieder ook zijn eigen realiteit terugvinden. Want ‘back to normal’ – dat zit er niet meer in. De wereld is disruptief veranderd. En veel van de veranderingen zijn waarschijnlijk blijvend, zowel wat betreft interne organisatie als voor go2market. Had je al een businessplan voor 2020, pas dat dan aan en hou rekening met de onderstaande wijzigingen en trends. Had je er nog geen, laat je dan door deze blog inspireren.

De disruptieve impact van corona

Al even veranderen markten sneller en extremer. Concurrenten komen uit onverwachte hoeken, technologische innovaties stellen bestaande markten op de proef…

En ineens is daar een virus dat heel de wereld op pauze zet!

Kwestie van disruptie kan dat tellen: corona beïnvloedt de wereld in drievoud:

 • sociaal-maatschappelijk > geen onderwijs, ontspanning, werk,…
 • economisch > winkels en bedrijven dicht
 • persoonlijk > ‘blijf in uw kot’

De effecten daarvan zijn zo hard met elkaar verweven dat ze een dubbel versterkend effect hebben:

 • de economie is blijvend veranderd

 • de grote sprong voorwaarts van digitalisering en thuiswerken is een feit

 • klantprocessen en klantcontacten zijn voor altijd gewijzigd

Volop digitaliserende bedrijven konden daar de vruchten van plukken maar liepen ook tegen hun grenzen aan. En bedrijven die nog niet zo ver waren maakten hopelijk een inhaalbeweging.

Een businessplan voor meer focus

Goed omgaan met deze situatie, en je zaak klaarzetten voor hernieuwde groei, vraagt bewuster

 • leiderschap om geconnecteerd te blijven met klanten en medewerkers,
  want medewerkers in deze nieuwe wereld betrokken houden vergt duidelijkheid, visie en een andere manier van coaching;
 • ondernemerschap om veerkrachtig een wendbaar uit deze crisis te komen,
  want door kettingreacties voelt elke onderneming ergens wel de impact van sluiting van hele sectoren. Vermijd om in sluimerstand te blijven – zowel intern als met klanten!

Het is met andere woorden NU de moment om je strategie terug scherp te stellen en aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Heb je nog geen businessplan, maak er dan één met de OGSM-methode. Dat is relatief gemakkelijk, tijdsefficiënt en vooral: het leidt tot een uitgewerkt plan op enkele pagina’s. Overzichtelijk en duidelijk dus. Ontdek hier hoe je dat doet.

Een plan brengt rust, inzicht en een gunstig toekomstperspectief!

Trends om rekening mee te houden

Heb je al wél een businessplan, stuur dat dan dringend bij! Wat voor corona gold is postcorona voorbij. Hou daarom rekening met:

 • Toename glokalisering

  Enerzijds lijkt de wereld een dorp, anderzijds krijgen lokale en regionale producten en diensten hernieuwde aandacht door corona. Maar ook: zijn je oorspronkelijke leveranciers in deze hertekende wereld nog steeds de beste?

 • Concurrentie uit onverwachte hoek en met nieuwe businessmodellen
  Dankzij nieuwe technologieën kan een onderneming met een slim idee op elk moment en in een vingerknip een bestaande markt inpalmen.

 • Klanten denken en handelen anders

  De eerste angst en onzekerheid ebben weg. Organisaties en mensen passen zich nu aan de nieuwe realiteit aan, willen heropbouwen en handelen vanuit opportunisme. Daarbij spelen de effecten van social distancing een grote rol en snelheid – die is dankzij meer online werken nog groter dan voordien.

 • Nieuw leiderschap

  De huidige context verscherpt de hoekjes die er voor corona al zaten. Gevoeligheden zijn groter en stresslevels liggen hoger – bij iedereen. Daar als zaakvoerder of manager goed mee omgaan vergt bewuster leiderschap. En dat is méér dan alleen resultaatsgericht.

 • New ways of working

  Zowel voor je medewerkers als met je klanten en partners: je zult goede redenen moeten aanbrengen om mensen live te ontmoeten. Afstandswerken wordt het nieuwe normaal – maar hoe hou je je stakeholders dan betrokken en hoe bewaak je kwaliteit en productiviteit?

 • Digitalisering

  Als hefboom zorgt elke vorm van digitalisering ervoor dat je kunt groeien. Een geïnvesteerde euro rendeert minstens dubbel. En als je achterblijft… zet digitalisering juist een rem op je groei.

Meer weten over actuele trends, uitdagingen en de toepassing ervan op jouw organisatie?

Lees JDI’s groeiboeken!

JDIR Groeiboeken Covers

De gevolgen van die veranderingen zijn duidelijk, de uitdagingen groot. Om te overleven, of liever nog: hard te groeien, moet je jezelf mogelijks heruitvinden. Of tenminste je manier van werken scherpstellen:

 • Is je reden van bestaan nog helder genoeg?

 • Heeft je bedrijf een duidelijke rol en is die rol goed geformuleerd in een missie?

 • Heb je die missie concreet gemaakt in meetbare doelstellingen?

 • Zijn die doelstellingen voor iedereen duidelijk en haalbaar?

 • Wordt de voortgang fact-based opgevolgd en bijgestuurd met rapportage- en overlegstructuren?

Nu is het het juiste moment om je strategie en je aanpak te actualiseren. Om op al deze vragen te antwoorden. Het opsplitsen van je missie in een kwalitatief objectief en kleinere kwantitatieve doelstellingen maakt het bereiken ervan haalbaar. Zo wordt het hele grote strategische traject waar je aan begint, opgedeeld in heldere kleinere stappen die doenbaar zijn.

Think big, start small!

Of neem contact met ons op voor het scherpstellen van je OGSM-businessplan. Voor dat advies krijg je trouwens tot 30% subsidie via de kmo-portefeuille. We leggen dat en onze aanpak graag uit als je even iets laat weten.