[rt_reading_time label=”±” postfix=”minuten” postfix_singular=”minuut”]

Terug naar overzicht

[rt_reading_time label=”±” postfix=”minuten” postfix_singular=”minuut”]

Van coronapauze naar fastforward met een OGSM-businessplan

donderdag 28 mei 2020
Een OGSM? Wablieft? ‘t Is nochtans simpel: achter deze term schuilt de meest eenvoudige manier om je droom te vertalen naar een actieplan. Dat plan heb je in deze wereld vol onzekerheid en verandering nodig. Tenminste, als je van je droom realiteit wilt maken.

Je visie biedt dan wel houvast en richting, maar het is de vertaling naar doelstellingen en actieplannen waarmee je stap voor stap resultaten boekt. Juist nu, in deze coronatijd, helpt de OGSM-methode bovendien je medewerkers activeren zodat jullie samen die stappen fastforward richting groei kunnen zetten. Hier lees je wat OGSM is en hoe je die methode best toepast.

Een OGSM-businessplan voor meer helderheid

De enige constante vandaag: alles verandert. Nu meer dan ooit. De gevolgen van de veranderingen na-corona zijn duidelijk, de uitdagingen groot. Om te overleven, of liever nog: hard te groeien, moet je jezelf mogelijks heruitvinden. Of tenminste je manier van werken scherpstellen:

 • Is je reden van bestaan nog helder genoeg?

 • Heeft je bedrijf een duidelijke rol en is die rol goed geformuleerd in een missie?

 • Heb je die missie concreet gemaakt in meetbare doelstellingen?

 • Zijn die doelstellingen voor iedereen duidelijk en haalbaar?

 • Wordt de voortgang fact-based opgevolgd en bijgestuurd met rapportage- en overlegstructuren?

Nu is het het juiste moment om je strategie terug scherp te stellen. Om op al deze vragen antwoorden te bieden. Het opsplitsen van je missie in een kwalitatief objectief en kleinere kwantitatieve doelstellingen maakt het bereiken ervan haalbaar. Zo wordt het hele grote strategische traject waar je aan begint, opgedeeld in heldere kleinere stappen die doenbaar zijn.

Een plan brengt rust, inzicht en een gunstig toekomstperspectief!

De waarde van OGSM

OGSM template - JDI

Met een OGSM kan je in 1 à 2 werkdagen

 1. Pragmatisch plan opmakenOverzichtelijk en met duidelijke stappen: geen 25 excellsheets of een hele adviesbundel, wél kernachtige doelstellingen met meetbare ijkpunten.
 2. Duidelijk kader scheppen voor elke medewerkerRichtinggevend in alle acties: als je medewerkers weten waarnaartoe, passen ze dat toe in al hun activiteiten.
 3. Juiste prioriteiten bepalenIn functie van haalbaarheid en effectiviteit, en om ervoor te zorgen dat je in al je ondernemerschap niet om de twee dagen het geweer van schouder verandert.

Tenzij je al een businessplan had voor 2020! Dan gaat het nog sneller, omdat het grote denkwerk over je visie en je missie al achter de rug is. Juist dat blijkt namelijk vaak een punt van discussie voor vele managementteams.

Ligt je plan voor 2020 er al?

Dan is het nu kwestie je doelstellingen en strategieën aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Met OGSM naar een resultaatgericht businessplan in 4 stappen

Met een OGSM teken je stap voor stap uit hoe je vanuit je huidige situatie je groter doel – je missie – bereikt. De OGSM-methode splitst die grote sprong op in een kwalitatief objectief en kleinere kwantitatieve doelstellingen die haalbaar zijn. Zo wordt het hele grote strategische traject waar je aan begint, opgedeeld in heldere, kleinere stappen. Overzichtelijk en doenbaar.

Think big, start small!

De OGSM-methode maakt je ideeën dus concreet: OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies, Measures en helpt structuur brengen in wat je wilt bereiken. Aan de hand van eenvoudige strategische prioriteiten zet je globale bedrijfsdoelstellingen zo om in concrete maatregelen.

De uitdaging? Een duidelijk onderscheid maken tussen de doelstellingen, de strategieën en elke individuele maatregel.
Financiële steun van de kmo-portefeuille

Voor professionele hulp bij de opmaak van een OGSM businessplan krijg je financiële steun via de kmo-portefeuille. Ontdek hier hoe dat werkt.

 1. Objective – Het objectief

Het objectief van een organisatie is diens kwalitatieve doelstelling. Het beschrijft wat je wil bereiken op het einde van een bepaalde periode. Het geeft richting aan heel het plan.

Vereisten van een goed objectief:

 1. ambitieusmaar haalbaar
 2. rationeel in ordeen toch het hart raken
 3. intuïtief te begrijpenin eigen woorden vertaalbaar voor alle medewerkers
 4. need to havesgeen nice to haves
 5. richtinggevendhet is een doel voor alles wat je doet
Voorbeeld: Het JDI Sales objectief

We willen tegen 2023 door klanten & prospects erkend worden als sales en go-2-market specialist die bedrijfsdoelstellingen omzet in commerciële doelstellingen. Die realiseren we heel pragmatisch door zowel kennis, ervaring als handen te leveren.

2. Goals – Je doelstellingen

De doelstellingen vertalen het objectief (voor zowel het doel als het doen gedeelte) naar concrete doelstellingen per thema.

Die doelstellingen zijn altijd SMART:

 • Specifiek – concreet en geen vergissing mogelijk
 • Meetbaar – zichtbaar resultaat
 • Acceptabel – management en medewerkers staan achter deze doelstelling
 • Resultaatgericht – is het doel haalbaar
 • Tijdsgebonden – resultaat boeken binnen bepaalde termijn
Voorbeeld: Enkele JDI Sales Doelstellingen

X € omzet in 2020
50% van de omzet uit ‘Sales Boost Plan’-trajecten
Y % recurring klanten
Z % cross- en upselling

Stap 3: Strategies – Strategieën om de doelstellingen te behalen

Strategieën zijn de manieren waarop je je medewerkers, je tijd en andere bronnen inzet om doelstellingen te behalen. Strategieën zorgen voor focus: ze zijn specifiek, ze bereiken hun doel door zaken te doen. Maar ze zijn ook flexibel en dus aanpasbaar aan veranderende omstandigheden. Ze zijn:

 • Selectief: Hoe doe je het wel, en hoe zeker niet? Wat doe je niet?
 • Duurzaam: Is de strategie houdbaar en onderscheidend genoeg ten opzichte van de concurrentie?
 • Voldoende: Is de doelstelling haalbaar met deze aanpak?
 • Afgestemd: Versterken de verschillende strategieën elkaar?

De strategieën moeten volledig zijn en het objectief in zijn geheel aanpakken. Bij een volledige bedrijfstransformatie heb je bijvoorbeeld nood aan

 • Markt- of klantstrategie
 • Interne strategie
 • Leiderschapstrategie
 • Financiële strategie (prijs of efficiëntie)
 • Innovatiestrategie
Stel je zelf regelmatig de vraag of wat je doet een doel op zich is of een middel tot…
Dit zal je helpen je zicht op je uiteindelijke objectief te behouden.

Hou bij het vastleggen van de strategieën telkens rekening met actuele trends en uitdagingen. Hier vind je een overzicht met postcoronatrends.

Wil je je strategie concreet maken, moet je keuzes maken. Op basis van die keuzes bepaal je je maatregelen.

Voorbeeld: Enkele onderdelen van de JDI Business Development Strategie

Ons ecosysteem van partners rentabiliseren.
Nieuwe value propositions bekijken en packages uitwerken.

4. Measures – Maatregelen per strategie

Binnen een strategie doe je dingen, neem je dus maatregelen. Deze zijn meetbaar via vooraf vastgelegde meetpunten (indicatoren). Een dashboard toont zeer inzichtelijk de vooruitgang en laat zien of de strategie op koers ligt.

Voor elke strategie geldt dus:

 • Meetbaar maken
 • SMART indicatoren opstellen
 • Objectieve criteria voor go/no go beslissingen en/of correctieve maatregelen vastleggen
Per maatregel wordt een concreet actieplan opgemaakt. Daarin staat wie wanneer wat doet en op welke manier.
Voorbeeld: Enkele Maatregelen om ‘ecosysteem van partners te rentabiliseren’

KPI’s:

# nieuwe partnerships
# conversie naar klanten
# up- en crossselling

Acties:

Aanbod partners integreren in ons aanbod
Aanbod andere JDI competence centers meenemen in aanbod
Gezamenlijke prospectie-acties opzetten

Impact

5. Extra stap – Impact-effort analyse

Bij JDI voegen we nog een extra kolom aan de OGSM toe. Omdat we liefst resultaatsgericht tewerk gaan, meten we elke maatregel af:

 • IMPACT: welke invloed zal deze maatregel hebben?
 • EFFORT: hoeveel moeite/investeringen zal deze maatregel vergen?

Als je deze tegen elkaar uitzet, kies je écht de juiste prioriteiten.

Op deze OGSM-manier dwing je jezelf om structureel na te denken over wat je wil bereiken en hoe je daar geraakt. Als dit allemaal op papier staat en duidelijk gecommuniceerd is, weten je medewerkers ook beter wat hun missie is – waar ze allemaal naartoe werken en welke prioriteiten ze moeten kiezen in hun dagelijks werk.

Download OGSM-template

Zet je strategie scherper met een OGSM-businessplan! Deze OGSM-template staat klaar om ingevuld te worden.

OGSM template - JDI

Wil je daarbij professionele ondersteuning, klankbording of nieuwe invalshoeken?

JDI past OGSM al 10+ jaar toe en ondersteunt je graag met

 • klankbording en frisse invalshoeken
 • dromen concreet maken
 • plan opmaken
 • plannen vertalen in meetbare KPI’s (key performance indicatoren – de meest belangrijke meetpunten)
 • zaken optimaliseren en dan automatiseren